Greška
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character

SecurROM

ZatitaZbog neopisive popularnosti intreneta i CD-R tehnologije, koji su sada dostupni velikom broju zainteresiranih, softversko piratstvo postalo je izuzetno veliki problem, pogotovo za industriju ra?unalnih igrica i ostalog softvera. No, SonyDADC SecuROM zatita protiv neovlatenog umnoavanja sadraja bi moglo biti rjeenje koje ste traili.

SecuROMTime to je trenutno najmo?niji i najpopularniji te definitivno najnapredniji alat za zatitu protiv novlatenog umoavanja CD-ROM medija, SecuROM titi vae intelektualno vlasnitvo, a time i vau zaradu. Njegova izuzetna kompatibilnost s ve?inom D-ROM i DVD-ROM formatima, jednostavnost i brzina implementiranja zatite koja se mjeri u minutama, te dokazana poudanost, dre Vas uvijek korak ispred profesionalnih pirata.

Uz svoju osnovnu funkciju, SecuROM zatita prua jo i razne dodatne aplikacije, poput vremenski ograni?enog umnoavanja i koritenja medija i sli?no. Za sva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite putem e-mail adrese: info@wsp.hr ili na telefon: + 385 (0)1 3689 000. Rado ?emo pomo?i.

ARccOS - Zatita umnoavanja video materijala na DVD-u

ARccOSARccOS - Zatitite svoj sadraj i pove?ajte profit.

Umnoavanje nezati?enog DVD-a postalo je izuzetno brzo, jednostavno i jeftino, da skoro svatko s osobnim ra?unalom u nekoliko munuta moe umnoiti eljeni video sadraj. ArccOS je trenutno najnaprednije rjeenje dostupno za DVD-Video sadraje, i posebno je usavreno kako bi se sprije?ilo umnoavanje sadraja po principu "jedan na jedan, uvijek popularno "ripanje, te masovna nedozvoljena replikacija.

Od svog nastanka, ARccOS biljei nevi?eni uspjeh i implementiran je na preko 380 milijuna DVDa, i time zatitio preko 2.500 razli?itih naslova. Zbog velikog ulaganja u istraivanje i razvoj, te stalnog unapre?ivanja ARccOS kompatibilnosti i tehnologije, sa sigurno?u moemo tvrditi da unato? dodanoj zatiti moete o?ekivati najviu razinu kvalitete slike i zvuka na skoro svim DVD video i DVD-ROM ure?ajima prisutnim na tritu.