Umnoavanje medija

Preuzimanje

U sekciji preuzimanja priloene su upute i ostale potrebne informacije za izradu PDF dokumenata za grafi?ku pripremu.

Za ?itanje PDF dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader.
Komprimirane datoteke su u ZIP formatu.
Upute za pripremu

opis preuzmi

Adobe InDesign

Izrada PDF dokumenata za grafi?ku pripremu u Adobe InDesign.

  • opis na engleskom jeziku
  • datoteka za preuzimanje je u ZIP formatu
preuzmi sve4,8 MB

Quark X-Press

Izrada PDF dokumenata za grafi?ku pripremu u Quark X-Press.

  • opis na engleskom jeziku
  • datoteka za preuzimanje je u ZIP formatu
preuzmi sve1,7 MB

Corel Draw

Izrada PDF dokumenata za grafi?ku pripremu u Corel Draw

  • opis na njema?kom jeziku
  • datoteka za preuzimanje je u ZIP formatu
preuzmi sve2 MB