O SonyDADC-u

Sony DADC pogonU SonyDADC pogonima za umnoavanje prua se puna usluga:

Slubena web adresa SonyDADC grupe je www.sonydadc.com.

Kao vode?i pruatelj rjeenja i tehnologije vezanih uz zabavu, edukaciju i informati?ku industriju, SonyDADC prua najviu kvalitetu usluge replikacije digitalnih opti?kih medija, softverskih rjeenja, s naglaskom na kvalitetu najvie razine. Sa sjeditem u Salzburgu, SonyDADC Austria AG, predvodi svjetsku mreu replikacije medija, u koju je uklju?eno jo 14 pogona u Europi, Kini, Australiji, Sjedinjenim Ameri?kim Dravama, Kanadi, Brazilu, Meksiku, Indiji i Japanu. Intenzivna i kontinuirana suradnja svih ?lanova te mree, njihova me?unarodno priznata kvaliteta i usluga te prepoznatljivost na tritu, ?ine SonyDADC savrenim partnerom, kako za proizvodnju manjih serija za pojedina trita, tako i za repliciranje medija, namjenjenih globalnom tritu, u najkra?em mogu?em roku i uz vrhunsku uslugu od po?etka do kraja.

Svojom izuzetnom fleksibilno?u, mogu?no?u prilagodbe svim novonastalim izazovima te fokusom na ve? dokazane, ali i na one obe?avaju?e formate, SonyDADC je u potpunosti spreman na budu?nost. Kako bi svojim korisnicima pruio najnoviju postoje?u tehnologiju, ali i vie od toga, SonyDADC veliku vanost daje istraivanju i razvoju novih tehnologija, usluga i sadraja. U prilog tome govori i ?injenica da vie od polovine ukupno proizvedenih medija i implementiranih sadraja, ?ine mediji i sadraji nove generacije. ?ak je i BluRay asocijacija proglasila SonyDADC partnerom po njihovom izboru, to je rezultiralo rastom SonyDADC pogona. Ve?ina proizvoda SonyDADC grupe u prosjeku je mla?a od ?etiri godine, ?ime se jasno vidi velika predanost istrivanju i razvoju koji zasigunro osigurava SonyDADC svijetlu budu?nost te vode?u poziciju na tritu i ?ini privla?nim irokom krugu potencijalnih klijenata.

Sony DADCU pogonima za replikaciju SonyDADC grupe, prua se puna usluga, od detaljnih operacija vezanih uz pre-mastering i mastering, preko brze i kvalitetne proizvodnje velikih i malih serija razli?itih medija, vrhunskog tiska na medije, izuzetno velikog izbora razli?itog pakiranja za medije svih vrsta i mterijala, najviih ekolokih i kvalitativnih standarda, do skladitenja i isporuke robe na adresu i po elji klijenta.

Za sve dodatne informacije i potrebne podatke, molimo vas da nas kontaktirate ili potraite na slubenoj web adresi SonyDADC grupe: www.sonydadc.com.