Pomoć prilikom izrade grafičkog rješenja

CD labela – Grafička priprema (SonyDADC)

U mogućnosti smo Vam ponuditi dvije vrste tiska na CD ili DVD mediju:

1. Offset tisak na medij (jedna grafička priprema)
2. Do tri boje, za svaku boju se radi zasebna priprema

Predloške za pripremu CD labele, možete naći u našoj download zoni.

Važne napomene:
  • Sve CD labele, trebaju biti napravljene u CMYK-u, te predane u kompozitnoj PDF datoteci visoke rezolucije, bez središnje rupe ili prstena.
  • Na svakoj CD labeli, obavezno se mora nalaziti kataloški broj projekta, koji je jednak na svim komponentama vezanim za taj naslov (CD labela, knjižice i ostali tiskani materijal, narudžbenica, izjava o posjedovanju autorskih prava i slično).
  • Poželjno je izbjegavati „overprint“ odnosno preklapanje dviju ili više boja prilikom izrade CD labele, kako bi se izbjegli neočekivani rezultati kod štancanja CD labele.
  • Svi fontovi, odnosno sav pisani tekst, mora biti u krivuljama, a slike na CD labeli minimalne rezolucije 450 dpi ili više. Preporučljivo je 600 dpi.

Grafička priprema ostalih komponenti za tisak (knjižice, umeci, etuiji i slično)

Nudimo Vam klasični visokokvalitetni tisak, na raznim vrstama papira, s mnogim mogućnostima završne obrade tiskanog materijala, poput sjajnog ili mat laka radi postizanja željenog efekta, posebne boje, zlatotiska i slično.

Predloške za pripremu grafičkih komponenti možete naći u našoj download zoni, ili ćemo ih Vam poslati na Vaš zahtjev.

Upute za izradu PDF datoteka preuzmite ovdje.

Važne napomene:
  • Kod priprema grafičkih komponenti, obavezno ostaviti minimalno 3 mm napusta.
  • Svaka komponenta treba biti u zasebnom dokumetnu, odnosno ako ima više stranica (npr. knjižica), svaka stranica treba biti na zasebnoj stranici unutar dokumenta, uredno numerirana.
  • Obavezno se moraju postaviti rezne linije, prema predlošku ili grafičkim standardima.
  • Sve slike i logo znakovi moraju biti najmanje rezolucije 450 dpi, a preporučljivo je da budu barem 600 dpi.
  • Gotova priprema treba biti napravljena u CMYK-u, te predana u kompozitnoj PDF datoteci visoke rezolucije.