Traxdata Valuepack

ValuepackTraxdatin ValuePack je najnoviji dodatak Traxdatinom asortimanu proizvoda digitalnih opti?kih medija. Time je omogu?ena visoka kvaliteta medija po povoljnim cijenama, ne ugroavaju?i pritom sigurnost pohrane digitalnih podataka. Stvoren je kako bi korisniku ponudio pouzdanu marku medija, a bez nepotrebnih dodataka i trokova. ValuePack se isti?e od uobi?ajene Traxdatine ponude po osobitom raznobojnom dizajnu koji ?e biti dostupan samo kroz odre?eno vrijeme. Dizajn ?e se mijenjati nekoliko puta godinje zbog ?ega ?e ValuePack biti idealan za one koji ele imati neto druga?ije. Osim toga, djelotvorno i ekoloki prihvatljivo spindl pakiranje ne samo da je savreno za ponovno punjenje mnogo praznih cake-ova na stolu, gorljivih pritelja tih medija, ve? nudi kvalitetu koju korisnici o?ekuju od Traxdate po prihvatljivim cijenama.