O nama

WSP logo WSP je specijalizirani centar za opti?ke medije u jugoisto?nom dijelu Europe. Naa osnovna djelatnost je distribucija digitalnih opti?kih medija (CD i DVD mediji) kako praznih tako i snimljenih ?ime se bavimo vie od 10 godina.

Generalni smo distributer za RITEK medije za Republiku Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Crnu Goru i Makedoniju. Glavni RITEK brandovi su TRAXDATA, RIDATA i ARITA.

U suradnji s tvrtkom SonyDADC iz Austrije, vode?im svjetskim proizvo?a?em snimljenih opti?kih medija u svijetu, organiziramo produkciju digitalnih opti?kih medija sa Vaim sadrajem.

Za manje serije nudimo Vam uslugu umnoavanja u Zagrebu. Rok izrade za takvu proizvodnju je unutar 24h (isti dan za narudbe zaprimljene do 9h), ili prema dogovoru.

Osnovni podatci o poduze?u

puni naziv WSP d.o.o.,
za informati?ke usluge i trgovinu
adresa Boidara Adije 22/2 - V kat
10000 Zagreb
telefon + 385 (0)1 3689 000
faks + 385 (0)1 3646 200
email info@wsp.hr
OIB 17003689954
iro ra?un 2360000-1101309326
MBS 080026710
temeljni kapital 20,000,00 kn
uprava Slobodan Planini?
direktor Angelina Planini?

* stanje dana 1. svibnja 2011.