Korisnici WSP usluga

Distributeri medija

 • Prodavaonice informati?ke opreme
 • Prodavaonice potroa?ke elektronike
 • Prodavaonice uredskog materijala
 • Robni lanci
 • Trgovine foto, videopribora i opreme
 • Kiosci i benzinske postaje

Marketinke agencije

 • Izrada Private label CD i DVD medija
 • Organizacija umnoavanja medija
 • Tisak na medije
 • Savjetovanje
 • Izrada premastera
 • Organizacija projekata od posebne vanosti

Izdava?ke ku?e

 • Izrada premastera
 • Glassmastering
 • Organizacija video-audioeditinga
 • Posebna pakiranja i rjeenja
 • Zatita protiv neovlatenog umnoavanja
 • Pomo? oko izrade dizajna

Glazbena industrija

 • Izrada posebnih audioformata
 • Zatita protiv neovlatenog umnoavanja
 • Izrada premastera
 • Organizacija audio-videoeditinga
 • Eksluzivna i atraktivna pakiranja
 • Usluga savjetovanja

Filmska industrija

 • Umnnoavanje DVD i BR medija raznih formata
 • Organizacija videoaudioeditinga
 • Atraktivna pakiranja
 • Zatita protiv neovlatenog umnoavanja
 • Posebna rjeenja
 • Izrada premastera

Web trgovine

 • Trgovine specijalizirane za prodaju putem interneta