Mastering i replikacija

Glass mastering Izrada mastera na staklu

Glass mastering izrada mastera na staklu provodi se u unutar mastering sustava gdje vladaju posebni uvjeti visoke kakvo?e i stabilnosti svih parametara. Zaga?iva?i uvedeni tijekom kriti?nih faza proizvodnje (npr. praina, pelud, dla?ice ili dim) mogu prouzro?iti dovoljno pogreaka koje ?e master u?initi neupotrebljivim. Kada jednom bude uspjeno dovren, CD master ?e biti manje osjetljiv na u?inke tih zaga?iva?a.

Tijekom glass mastering procesa, staklo se koristi kao podloga na koju se prenosei eljeni sadraj; od tuda potje?e i naziv. Staklene podloge, primjetno ve?e od CD-a, okrugle su plo?e od stakla priblinog promjera od 240 mm i 6 mm debele. One ?esto imaju malo ?eli?no sredite na jednoj strani kako bi se olakalo rukovanje. Podloge se stvaraju posebno za CD mastering (izradu CD mastera), te je jedna strana ispolirana sve do izuzetne glatko?e. ?ak i mikroskopske ogrebotine na staklu utjecate ?e na kvalitetu CD-a koji se otiskuju iz slike mastera. Viak prostora na podlozi omogu?uje lake rukovanje staklenim masterom i smanjuje rizik od ote?ivanja strukture udubina i izbo?ina.

Kada se jednom staklena podloga o?isti koritenjem deterdenata i ultrazvu?nih kupki, staklo se postavlja na okretni premaziva?. Okretni premaziva? ispire stakleno crnilo razrje?iva?em , a zatim nanosi ili foto-otporni premaz ili premaz od obojenog polimera ovisno o procesu masteringa. Rotacija jednoliko raspore?uje foto-otporni premaz ili premaz od obojanog polimera po povrini stakla. Podloga se vadi iz okretnog premaziva?a i pe?e se dok se premaz ne osui, te tako staklena podloga postaje spremna za dalnju upotrebu.

Mastering se vri ure?ajem za snimanje laserskom zrakom (Laser Beam Recorder (LBR) machine). Taj aparat koristi jednu od dvije tehnike snimanja; foto-otporni i ne foto-otporni mastering. Foto-otporni mastering tako?er dolazi u dvije varijacije; positivna foto-otpornost i negativna foto.otpornost.

Dok se gotovo cjelokupna izrada mastera na staklu vri u vie brzina zbog u?inkovtosti (proizvodnog) pogona (8X ili vie je uobi?ajeno), jedno-brzinski glass mastering (tako?er se spominje i kao 1X rezbarenje stakla ili 1x glass mastering) nudi nekoliko pogona za replikaciju CD-a kao postupak vie kvalitete. Veliki broj audiofila vjeruje da je rezultat te vrste masteringa vjernija reprodukcija, iako je to miljenje kontroverzno ve? godinama.